October 26, 2021

Tag Archives: Շուշի 1920

Письмо правления Нухи-Арешского землячества верховному комиссару Закавказья полковнику Гаскелю

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Письмо правления Нухи-Арешского землячества верховному комиссару Закавказья полковнику Гаскелю о продолжающихся погромах армянского и удинского населения в указанных уездах и о необходимости выявления виновных и ускорения переселения* N 274  8 апреля 1920г. Тифлис Как известно, летом 1918 года при наступлении турок на Баку, последние вместе с азербайджанскими войсками уничтожили в Нухинском и Арешском уездах 48 […]

Заявление Бакинского Армянского Национального совета бакинскому градоначальнику

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Заявление Бакинского Армянского Национального совета бакинскому градоначальнику о продолжающихся беззаконных действиях в отношении армян N 220 7 апреля 1920г. Баку Два брата, Ширин и Акоп Акопянцы, проживающие по 1 Слободской улице, в д.N6, шантажируются неизвестным лицом, обвиняющим их якобы в участии в мартовских событиях, во время которых будто бы Акоп Акопянц был комиссаром в Кюрдамире. […]

Նուխու և Արեշի հայրենակցական միության վերստուգիչ հանձնաժողովի զեկուցումը

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Նուխու և Արեշի հայրենակցական միության վերստուգիչ հանձնաժողովի զեկուցումը միության մեկ տարվա 6/IV-1919 – 4/IV-1920թթ. գործունեության մասին 4 ապրիլի 1920 Թիֆլիս Բաղկացած երեք անդամներից՝ Մ.Լալայանից, Ռ.Ավանյանից և Ա.Ստեփանյանից վերստուգիչ հանձնաժողովը իր մի շարք նիստերում ստուգելով Նուխու-Արեշի Հայրենակցական միության վարչության 1919 թվի ապրիլի 6-ից մինչև 1920 թվի ապրիլի 4-ը հաշիվներն ու գործերը, գտավ որ Միության բոլոր հաշիվներն […]

Заявление Бакинского Армянского национального совета генерал-губернатору Баку

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Заявление Бакинского Армянского национального совета генерал-губернатору Баку о просьбе прекращения преследования лиц по обвинению в участии в мартовских событиях 1 апреля 1920г. Баку В личной беседе с Вами, я просил Ваше превосходительство обратить внимание на усилившиеся аресты по подозрению в участии в мартовских событиях. Согласно закону об амнистии, принятого Азербайджанским парламентом, преследование по указанным преступлениям […]

Հատված Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցից

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Հատված Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցից, ուղղված Վրաստանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչին Ղարաբաղում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների մասին 29 մարտի 1920 թ. Բաքու ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչին Վրաստանում Ամսիս 27-ին Ձեզ ուղարկված են մի շարք ծրարներ հասցեագրված թե Ձեզ և թե Արտ. գ. մինիստրության: Բացի այդ մի գլանաձև մեծ ծրար, բոլորի ստացման մասին խնդրեմ մեզ տեղեկացրեք: Ավելորդ […]

Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Շուշվա կոտորածի վերաբերյալ

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի արտաքին գործերի մինիստրությանը Շուշվա կոտորածի և Ղարաբաղի դրության վերաբերյալ, Գեգեչկորու հետ ունեցած երկխոսության մասին N 593 29 մարտի 1920 թ. Բաքու Ամսույս 29-ին նորից տեսակցի Գեգեչկորիի հետ, որին ես ասացի, որ Թիֆլիզի լրագրներից արդեն երևում է, որ գործը բոլորովին այլ կերպարանք ունի, այսինքն, որ հարձակումն եղել է ոչ թե […]

Заявление Бакинского Армянского национального совета Бакинскому генерал-губернатору

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Заявление Бакинского Армянского национального совета Бакинскому генерал-губернатору о противозаконных действиях воинской команды и о насилиях над невинными людьми N 184  23 марта 1920г. Баку Бакинский Армянский Национальный совет считает своим долгом довести до сведения Вашего превосходительства о происшествии, имевшем место 19 марта с/г на Гимназической улице. 19 марта с/г в 3 1/2 часа дня, в […]

Քաղվածք Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի նիստի արձանագրությունից

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Քաղվածք Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղաքում տիրող խուճապային տրամադրությունների և Շուշի-Եվլախ գծի վրա կատարվող սպանությունների մասին 19 մարտի 1920 թ. Բաքու II Պարոնյանը զեկուցանում է նախագահության պատվիրակության վարչապետ Ն.Ուսուբբեկովին արած այցելության մասին: Պատվիրակությունը նպատակ ուներ վարչապետի ուշադրությունը դարձնելու հետևյալ երևույթների վրա. ա) քաղաքում տարածված լուրերի հետևանքով հայ ազգաբնակության համար ծանր կացություն է ստեղծվել՝ […]

Ադրբեջանում Հայաստանի խնամատարության նախարարության ներկայացուցչի նամակը

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Ադրբեջանում Հայաստանի խնամատարության նախարարության ներկայացուցչի նամակը Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդին որբերի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու մասին N170 18 մարտի 1920 թ. Բաքու Համաձայն Հայ. անր. Խնամատարության և Վերաշինության նախարարության 12 փետրվարի N 45 գրության, որոշված է Ադրբեջանի սահմաններում գտնվող բոլոր որբանոցների հայ որբերի լրիվ ցուցակագրությունը կատարել: Ներփակ ուղարկելով Ձեզ մի օրինակ վիճակագրական տախտակ, խնդրում ենք Ձեր […]

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի միջնորդագիրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին

 • by Archives.am
 • 2 Years ago
 • 0
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի միջնորդագիրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Գանձակի հայոց փոխանորդի խնդիրը քաղաքում հյուպատոս ու օտար պետության ներկայացուցիչ ունենալու հարցը դրական լուծելու վերաբերյալ N167 16 մարտի 1920 թ. Էջմիածին Գանձակ քաղաքի և շրջակա գյուղերից գրավոր և բանավոր դիմումներ են լինում ինձ, նկարագրելով տեղի հայ բնակչության ծանր վիճակը, որ առաջանում է թուրք բնակչության և կառավարության այլևայլ ճնշումներից, […]
Page 6 of 9« First...«45678 » ...Last »

Categories

Archives