May 11, 2021

Category: Media

Шушинская резня 1920 года

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
«… я была ошеломлена тишиной. Я никогда не чувствовала такой ужасной, искусственной тишины. Внезапно кажется, что тишина бормочет, камни шепчутся, двигаются и набрасываются, и волосы встают дыбом. В марте 1920 года за три дня здесь было разрушено и сожжено 7000 домов, зарезано, по словам некоторых, 3-4 тысячи армян, а по другим – более 12 тысяч. […]

Шушинские погромы

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Со второй половины XVIII века в результате политики, проводимой Панах-ханом и его преемниками, в Шуши искусственно увеличилось число мусульман — тюркских и курдских племен. Согласно проведенной Российской империей в 1823 году переписи населения, в городе проживало 8290 человек, из которых армян было 3350 (40.3%), татар — 4670 (56,2%), курдов — 270 (3,5%) Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2894200.html

Նոր արյունահեղություններ Ղարաբաղում

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Ժողովուրդ, 27 մարտի, 1920թ., թիվ 48 Ղարաբաղում սկսվել են արյունահեղ կռիվներ Ադրբեջանի զորքերի և հայ ազգաբնակության միջև։ Կռիվները սկսվել են մարտի 20-ից և շարունակվում են մինչև այսօր։ Զոհերի թիվը չափազանց մեծ է։ Այս արյունահեղությունների պատճառն եղել է Ղարաբաղի գեներալ-նահանգապետ Սուլթանովի հրամանը, որով նա պահանջել է հայերից զինաթափ լինել և հանձնել բոլոր զենքերը։ Ադրբեջանի զորքերը հրաման […]

Անցքերը Ղարաբաղում

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Հառաջ, 6 ապրիլի, 1920թ., թիվ 72 Զանգեզուրցիներն ու ղարաբաղցիները միացած (Այս հեռագիրը մեծ խանդավառությամբ կարդացվեց ամսիս 3-ին պառլամենտի նիստում) Հեռագիր Գորիսից տրված մարտի 31-ին Խորին հրճվանքով շտապում ենք ուրախացնել ձեզ, որ Զանգեզուրի և Ղարաբաղի բոլոր ճակատներում ունեցել ենք փառավոր հաղթություններ։ Ղարաբաղի և Զանգեզուրի փառապանծ զավակները հրաշքներ են գործում։ Թշնամու բոլոր հարձակումները հետ են շպրտված, ընդհակառակը […]

Տաճկա-ադրբեջանյան դաշնադրություն

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 25 մարտի, 1920թ., թիվ 11 Պաշտպանողական և հարձակողական զինվորական պայմանադրություն՝ կնքված Օսմանյան կայսերական կառավարության և Ադրբեջանի հանրապետության միջև 1335 (1919) հոկտեմբերի 29-ին, մեկ կողմը ներկայացված Օսմանյան լիազոր ներկայացուցիչ ընդհանուր սպայակույտից զորավար Ջեմալ փաշայով, մյուս կողմը՝ Ադրբեջանի լիազոր Մ. Քերիմովի անձնավորությամբ: Հոդ. 1 — Իսլամական խալիֆայության ներկայացուցիչ օսմանյան կառավարության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, որը ձգտում […]

Պ. գեներալ-կոմիսարի ստացած հեռագիրները

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 25 մարտի, 1920թ., թիվ 11 Մարտի 2-ին. Նախագահ-մինիստրից Հայաստանի կառավարությունը ամենաջերմորեն շնորհավորում է մեր ժողովրդին և իր ռազմական ուժերին՝ տարած հաղթությունների համար: Կառավարությունը հպարտ է ձեզնով, ուղարկում է ձեզ իր ջերմագին ողջույնները: Մեր հայրենիքը վերածնվել է և ի մի է հավաքում իր անբաժան մասերը: Մեր ժողովրդի զավակների արյամբ և զոհաբերություններով դարբնվում է Ամբողջական Հայաստանը: […]

Մինիստր-նախագահ Խատիսյանին

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 Հեռագիր, 21 մարտի, ժամը 10 ՇՏԱՊ Պատճենը՝ ներքին գործերի մինիստր Աբրահամ Գյուլխանդանյանին Այս րոպեիս ստացած տեղեկությունների համաձայն, տաճկական ասկյարները տաճկական սպաների գլխավորությամբ, Օրդուբադի և Նախիջևանի թաթարները Ադրբեջանի սպաների ղեկավարությամբ, ընդհանուր հարձակում են կազմակերպել Գողթանի հայկական գյուղերի վրա, նպատակ ունենալով նվաճելու և ոչնչացնելու նրանց: Հայ գյուղացիությունը մահացու կռիվ է մղում […]

Հրաման N 44

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 18 մարտի, 1920թ. Զանգեզուրի գավառական վարչության Ամսոյս 22-ից կարճ ժամանակամիջոցով ֆրոնտը մեկնելու պատճառով իմ պարտականությունների կատարումը ժամանակավոր կերպով հանձնում եմ ներքին գործերի վարիչ Նիկոլայ Հովսեփյանին: Հրահանգում եմ իմ դիվանապետ Մել. Եսայանին և գավառական կոմիսար Անդ. Ղարագեզյանին իրենց պաշտոնները ժամանակավորապես հանձնել առաջինը՝ դիվանատան քարտուղար Տիգրան Սազանդարյանին, իսկ երկրորդը՝ իր օգնական […]

Կոչ Զանգեզուրի քաջարի զորքին և գյուղացիության

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 Հայրենակիցներ, Տաճկա-ադրբեջանյան միությունը իր դիվային ծրագիրը առաջ է տանում: Չբավականանալով Ագուլիսների գազանաբարո կոտորածներով և Զանգեզուրի վրա արած մի շարք անհաջող հարձակումներով, նա այսօր զինվորական եռուն գործողությունների է դիմել մեր Գողթանի ճակատում և օղակելով Ղարաբաղի սահմանները, ընդհանուր զինաթափության պահանջ է առաջադրել Ղարաբաղի հայության: Գողթանի մի բուռն հայությունը հերոսաբար դիմադրում է, […]

Ադրբեջանի զորքերը ջարդված

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Հառաջ, 4 ապրիլի, 1920թ., թիվ 71 Գորիս, մարտի 31-ին: 14 ժամ 30 րոպե Ադրբեջանի զորքերը խոշոր ուժերով՝ երեք տեսակի զենքերով, ունենալով 10 թնդանոթ, հարձակում գործեցին երեք ուղղությամբ. Մինքենդի կողմից՝ Գորիսի վրա, Քերլյարի կողմից՝ Ալի-Կուլի-Ուշաղի վրա և Ջեբրայիլի կողմից՝ Ղափանի վրա: Առաջին երկու ուղղությամբ բոլոր հարձակումները հայերի կողմից հետ են մղված և Ադրբեջանի զորքերի հարձակումը դադարեցված […]
Page 1 of 19812345 » 102030...Last »

Categories

Archives