May 11, 2021

Category: Armenian media

Նոր արյունահեղություններ Ղարաբաղում

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Ժողովուրդ, 27 մարտի, 1920թ., թիվ 48 Ղարաբաղում սկսվել են արյունահեղ կռիվներ Ադրբեջանի զորքերի և հայ ազգաբնակության միջև։ Կռիվները սկսվել են մարտի 20-ից և շարունակվում են մինչև այսօր։ Զոհերի թիվը չափազանց մեծ է։ Այս արյունահեղությունների պատճառն եղել է Ղարաբաղի գեներալ-նահանգապետ Սուլթանովի հրամանը, որով նա պահանջել է հայերից զինաթափ լինել և հանձնել բոլոր զենքերը։ Ադրբեջանի զորքերը հրաման […]

Անցքերը Ղարաբաղում

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Հառաջ, 6 ապրիլի, 1920թ., թիվ 72 Զանգեզուրցիներն ու ղարաբաղցիները միացած (Այս հեռագիրը մեծ խանդավառությամբ կարդացվեց ամսիս 3-ին պառլամենտի նիստում) Հեռագիր Գորիսից տրված մարտի 31-ին Խորին հրճվանքով շտապում ենք ուրախացնել ձեզ, որ Զանգեզուրի և Ղարաբաղի բոլոր ճակատներում ունեցել ենք փառավոր հաղթություններ։ Ղարաբաղի և Զանգեզուրի փառապանծ զավակները հրաշքներ են գործում։ Թշնամու բոլոր հարձակումները հետ են շպրտված, ընդհակառակը […]

Տաճկա-ադրբեջանյան դաշնադրություն

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 25 մարտի, 1920թ., թիվ 11 Պաշտպանողական և հարձակողական զինվորական պայմանադրություն՝ կնքված Օսմանյան կայսերական կառավարության և Ադրբեջանի հանրապետության միջև 1335 (1919) հոկտեմբերի 29-ին, մեկ կողմը ներկայացված Օսմանյան լիազոր ներկայացուցիչ ընդհանուր սպայակույտից զորավար Ջեմալ փաշայով, մյուս կողմը՝ Ադրբեջանի լիազոր Մ. Քերիմովի անձնավորությամբ: Հոդ. 1 — Իսլամական խալիֆայության ներկայացուցիչ օսմանյան կառավարության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, որը ձգտում […]

Պ. գեներալ-կոմիսարի ստացած հեռագիրները

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 25 մարտի, 1920թ., թիվ 11 Մարտի 2-ին. Նախագահ-մինիստրից Հայաստանի կառավարությունը ամենաջերմորեն շնորհավորում է մեր ժողովրդին և իր ռազմական ուժերին՝ տարած հաղթությունների համար: Կառավարությունը հպարտ է ձեզնով, ուղարկում է ձեզ իր ջերմագին ողջույնները: Մեր հայրենիքը վերածնվել է և ի մի է հավաքում իր անբաժան մասերը: Մեր ժողովրդի զավակների արյամբ և զոհաբերություններով դարբնվում է Ամբողջական Հայաստանը: […]

Մինիստր-նախագահ Խատիսյանին

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 Հեռագիր, 21 մարտի, ժամը 10 ՇՏԱՊ Պատճենը՝ ներքին գործերի մինիստր Աբրահամ Գյուլխանդանյանին Այս րոպեիս ստացած տեղեկությունների համաձայն, տաճկական ասկյարները տաճկական սպաների գլխավորությամբ, Օրդուբադի և Նախիջևանի թաթարները Ադրբեջանի սպաների ղեկավարությամբ, ընդհանուր հարձակում են կազմակերպել Գողթանի հայկական գյուղերի վրա, նպատակ ունենալով նվաճելու և ոչնչացնելու նրանց: Հայ գյուղացիությունը մահացու կռիվ է մղում […]

Հրաման N 44

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 18 մարտի, 1920թ. Զանգեզուրի գավառական վարչության Ամսոյս 22-ից կարճ ժամանակամիջոցով ֆրոնտը մեկնելու պատճառով իմ պարտականությունների կատարումը ժամանակավոր կերպով հանձնում եմ ներքին գործերի վարիչ Նիկոլայ Հովսեփյանին: Հրահանգում եմ իմ դիվանապետ Մել. Եսայանին և գավառական կոմիսար Անդ. Ղարագեզյանին իրենց պաշտոնները ժամանակավորապես հանձնել առաջինը՝ դիվանատան քարտուղար Տիգրան Սազանդարյանին, իսկ երկրորդը՝ իր օգնական […]

Կոչ Զանգեզուրի քաջարի զորքին և գյուղացիության

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 Հայրենակիցներ, Տաճկա-ադրբեջանյան միությունը իր դիվային ծրագիրը առաջ է տանում: Չբավականանալով Ագուլիսների գազանաբարո կոտորածներով և Զանգեզուրի վրա արած մի շարք անհաջող հարձակումներով, նա այսօր զինվորական եռուն գործողությունների է դիմել մեր Գողթանի ճակատում և օղակելով Ղարաբաղի սահմանները, ընդհանուր զինաթափության պահանջ է առաջադրել Ղարաբաղի հայության: Գողթանի մի բուռն հայությունը հերոսաբար դիմադրում է, […]

Ադրբեջանի զորքերը ջարդված

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Հառաջ, 4 ապրիլի, 1920թ., թիվ 71 Գորիս, մարտի 31-ին: 14 ժամ 30 րոպե Ադրբեջանի զորքերը խոշոր ուժերով՝ երեք տեսակի զենքերով, ունենալով 10 թնդանոթ, հարձակում գործեցին երեք ուղղությամբ. Մինքենդի կողմից՝ Գորիսի վրա, Քերլյարի կողմից՝ Ալի-Կուլի-Ուշաղի վրա և Ջեբրայիլի կողմից՝ Ղափանի վրա: Առաջին երկու ուղղությամբ բոլոր հարձակումները հայերի կողմից հետ են մղված և Ադրբեջանի զորքերի հարձակումը դադարեցված […]

Բաքվի և շրջակայքի թուրքերի ժողով

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Հառաջ, 3 ապրիլի, 1920թ., թիվ 70 Շուշուց, Խանքենդից, Ասկերանից ու Թարթառից ստացված վերջին լուրերը լրջորեն հուզել է Բաքվում և շրջակայքում ապրող ղարաբաղցի թուրքերին: Նրանք մարտի 24-ին և 25-ին ունեցել են մի շարք գումարումներ. մարտի 25-ին տեղի է ունեցել ընդհանուր ժողով՝ ավելի քան 500 հոգու մասնակցությամբ և դոկտ. Ախունդովի նախագահությամբ: Ժողովում մի խումբ երիտասարդներ ուզեցել են […]

Հաջողություն Բոյուք Վեդիի մոտ

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Հառաջ, 2 ապրիլի, 1920թ., թիվ 69 Մարտ 31-ին Բոզ-Բուռունի մեր զորամասի ձախ թևի վրա, մեծ քանակությամբ ձիավոր և հետևակ թուրքեր հարձակվելով՝ հետ են քշում պահակը և գրավում բարձունքները։ Հերթապահ մասերը վրա հասնելով՝ ջարդում են թշնամուն, հետ են առնում դիրքերը և անցնելով հարձակման՝ քշում են թուրքերին Բոյուք Վեդիի հյուսիսային բոլոր բարձունքներից դեպի դաշտային մասը։ Թշնամին կռվի […]
Page 1 of 17712345 » 102030...Last »

Categories

Archives