June 25, 2021

Tag Archives: Շուշի 1920

Из доклада военного министерства правительству Республики Армения

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Из доклада военного министерства правительству Республики Армении о государственной границе Армении с Азербайджаном с признанием Карабаха как составной части территории Армении 12 февраля—19 марта 1920 г. … Равным образом Армения настаивает на включении в ее состав юго-западной половины Елизаветпольской губернии— Карабаха; эта провинция исконно армянская, игравшая важнейшую роль в Армении в политическом и культурно-историческом отношении, […]

Из сводки разведывательного отделения военного министерства

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Из сводки разведывательного отделения военного министерства о заключении соглашения армянскими и курдскими представителями в Париже и о формировании Султановым в районе Карабаха курдского стрелкового батальона и конного дивизиона 7 февраля 1920 г. Одним из очередных вопросов внешней политики Азербайджана является установление тесной связи с курдами и привлечение их на свою сторону, ввиду состоявшегося соглашения между […]

Сообщение газеты «Арач» о концентрации турецких войск в Карабахе

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Сообщение газеты «Арач» о концентрации турецких войск в Карабахе и подготовке Азербайджаном нового наступления против карабахских армян 7 февраля 1929 г.* Шуша Восьмой день, как в Шушу прибыли Нури-паша, Халил-бей и несколько турецких офицеров. Они совершенно свободно передвигаются по городу, встречаются с официальными лицами и заняты какими-то приготовлениями. Азербайджан продолжает свою агрессивную политику в отношении […]

Телеграмма МИД Республики Армении дипломатическому представителю в Грузии

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Телеграмма МИД Республики Армении дипломатическому представителю в Грузии об агрессивных намерениях Азербайджана в отношении Карабаха и Зангезура 31 января 1920 г. Слухи о зангезурских событиях оправдываются, хотя мы не имеем подробных официальных сведений. Азербайджан действительно имеет агрессивные намерения в отношении Карабаха и Зангезура. Подробные сообщения будут получены из Баку по почте. Прошу впредь шифрованные телеграммы […]

Քաղվածք Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցից Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Քաղվածք Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցից Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին դաշնակցական անվան տակ հայերի ձերբակալությունների, այդ հարցում հայ կոմունիստների դերի, բանտարկյալների փոխանակման և այլ հարցերի մասին 17 հուլիսի 1920 թ. Բաքու Հայերի ձերբակալությունները մասայական բնույթ առան: Զարմանալի բարեխիղճ կերպով, շղթայազերծ ստրուկների նման այդ գործում եռանդ են թափում հայ կոմունիստները: Այսպես կոչված «Դաշնակցականների գործը» նրանց է […]

Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին Ադրբեջանի արտաքին գործերի կոմիսարի հետ հայերի հալածանքների սաստկացման, ձերբակալությունների և կոմիսարի բացատրությունների վերաբերյալ ունեցած զրույցի մասին 28 հունիսի 1920 թ. Բաքու Ի լրումն մեր N 1027 գրության հայտնում ենք, որ երեկ, ամսույս 26-ին, ցերեկվա ժամը 1-ին մի քանի ընթացիկ խնդիրներ կարգավորելու համար տեսնվեցի արտաքին գործերի կոմիսար […]

Վրաստանի Հայոց հոգևոր առաջնորդի հայտարարությունը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին Շուշու կոտորածի մասին

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Վրաստանի Հայոց հոգևոր առաջնորդի հայտարարությունը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին Շուշու կոտորածի և այլ հարցերի մասին N211   10 հունիսի 1920 թ. Թիֆլիս Ի հետևումն Ձերդ Վեհափառության դիվանի թ. 235 գրության և ի լրումն իմ հանուն նույն դիվանի թ. 164 գրության, սրանով ցավ ի սիրտ ամենախոնարհաբար զեկուցանում եմ Ձերդ Սրբության, որ ինչպես ստուգեցի Շուշիից վերադարձած հաշտարար պատգամավորության անդամ […]

Телеграмма министра иностранных дел Армении персидскому консулу в Баку

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Телеграмма министра иностранных дел Армении персидскому консулу в Баку с просьбой защитить дипломатическую миссию и граждан Армении в Азербайджане 25 мая 1920г. Ереван Прошу Вас от имени моего Правительства принять на себя покровительство и защиту здания дипломатической миссии Армении в Баку, ее служащих и граждан республики Армении, проживающих в пределах Азербайджанской республики. О согласии Вашем […]

Доклад специального уполномочного Советской власти Азербайджана

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Доклад специального уполномочного Советской власти Азербайджана, жителя села Куткашен Асина молла Мамед оглы народному комиссару внутренних дел Азербайджана о положении армян Нухинского и Арешского уездов 20 мая 1920г. Все армянское население Нухинского и Арешского уездов окончательно разорено: большая часть их вырезана, селения сожжены; до последних дней полууцелели из 31 села только 3 – Нидж, Варташен […]

Շուշու կոնսիստորիայի անդամ Կարապետ քահանա Վարդապետյանցի և ատենադպիր Միրզա Տեր-Սարգսյանի զեկուցումը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին

 • by Archives.am
 • 1 Year ago
 • 0
Շուշու կոնսիստորիայի անդամ Կարապետ քահանա Վարդապետյանցի և ատենադպիր Միրզա Տեր-Սարգսյանի զեկուցումը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին Շուշու կոտորածի, կողոպուտի, կանանց գերեվարության, Վահան եպիսկոպոսի ու այլ հոգևորականների ու մտավորականների սպանության, հոգևոր կառավարիչ նշանակելու մասին 15 մայիսի 1920 թ. Հադրութ Նորին սրբության Ամենայն հայոց վեհափառ կաթողիկոս և մեծարյալ հայրապետ Տ.Տ.Գևորգ Ե.-ին Ամենախոնարհ զեկուցումն Որդիական պարտականություն ենք համարում ամենախոնարհաբար հայտնել […]
Page 4 of 9« First...«23456 » ...Last »

Categories

Archives