April 15, 2024

Category: Documents

Գանձակի հայոց փոխանորդի հայտարարությունը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի դիվանին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Գանձակի հայոց փոխանորդի հայտարարությունը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի դիվանին գավառի Ազատ գյուղի զինաթափման, ավարի ենթարկելու և տեղահան անելու, գերմանական ավանում պատսպարվելու և ավանի համայնքին օրհնության կոնդակ շնորհելու մասին N 136 21 ապրիլի 1920թ. Գանձակ Վիճակիս Ազատ գյուղի հայությունը նահանգական կառավարության ուղարկած ավազակաբարո կամավոր զորքի ձեռքով զինաթափվելուց, ավարի մատնվելուց և ապա, որպես թե Գանձակ բերելու նպատակով, գյուղից […]

Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին՝ Շուշիի կոտորածի մասին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին՝ Շուշիի կոտորածի մասին N665 16 ապրիլի 1920 թ. Բաքու Մինչև օրս Ղարաբաղի դեպքերի մասին ոչ միայն պաշտոնական, այլև հայկական որևէ շատ թե քիչ վստահելի աղբյուրներից տեղեկություններ չունենք: Մեր տրամադրության տակ գտնված մի շարք նամակներից, ստացված Շուշում գտնված և կռիվներին մասնակցած թաթար ասկյարներից կամ կամավորներից, բավականաչափ լույս […]

Վրաստանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի հաղորդումը ՀՀ արտաքին գործերի մինիստրին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Վրաստանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի հաղորդումը ՀՀ արտաքին գործերի մինիստրին Գանձակի գավառում հայ բնակչության աղետալի վիճակի և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու մասին [ապրիլի առաջին կես] 1920 Թիֆլիս Մինիստրի հանձնարարությամբ հաղորդում եմ, որ Գանձակի գավառում սարսափելի դրություն է ստեղծվել: Ենթարկված հայկական գյուղերը զինաթափումից հետո ղրկված են քաղաք և ճանապարհին կոտորածի ենթարկված: Կանայք տարված են, երեխայք կոտրատած ձեռքերով և […]

Письмо дипломатического представителя Армении в Грузии

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Письмо дипломатического представителя Армении в Грузии председателю делегации Республики Армении на Закавказской конференции о продолжающемся массовом уничтожении армянского населения в Азербайджане и Карабахе N 1424 14 апреля 1920г. Тифлис По полученным мною достоверным сведениям, в последние дни повсеместно в Азербайджане и Карабахе имело место массовое уничтожение армянского населения со стороны азербайджанских войск и банд, причем […]

Прошение Бакинского Армянского национального совета Бакинскому градоначальнику

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Прошение Бакинского Армянского национального совета Бакинскому градоначальнику о судьбе С. Мелик-Тангиева, арестованного за участие в мартовских событиях N 221 7 апреля 1920г. 29 марта с/г был арестован по обвинению в мартовских событиях Самсон Сарибекович Мелик-Тангиев, проживающий в доме N49, по Ремесленной улице. 30 марта из 8-го полицейского участка, где находился Мелик-Тангиев, последний по неизвестным причинам […]

Շամախու հայրենակցական գավառական միության գավառական կոմիտեի հաղորղումը Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Շամախու հայրենակցական գավառական միության գավառական կոմիտեի հաղորղումը Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին գավառի հայ բնակչության նկատմամբ կիրառվող բռնությունների և սպանությունների մասին 12 ապրիլի 1920 Բաքու Ի գիտություն Ազգային խորհրդի պարտք եմ համարում հայտնել, որ վերջին ժամանակները հայերի կացությունը Շամախի գավառում կրկին ծանրացել է: Սպանությունները, թալանը և առևանգումը նորոգվել են: 10-12 օր սրանից առաջ սպանված են քերքինջեցիք […]

Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի կառավարությանը

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչի զեկույցը Հայաստանի կառավարությանը Խալիլ փաշայի և գեներալ Սալիմովի զորամասերի կողմից Ղարաբաղի և Գանձակի հայկական գյուղերն ավերելու, բնակչությանը կոտորելու, դեպի Զանգեզուր շարժվելու և Ադրբեջանի իշխանությունների հայահալած քաղաքականության մասին N654 9 ապրիլի 1920 թ. Բաքու Ամենահավաստի աղբյուրներից կարող ենք հաղորդել, որ Ղարաբաղի շրջանում կենտրոնացած Ադրբեջանի զորամասերը Խալիլ փաշայի և գեներալ Սալիմովի գլխավորությամբ շարժվել […]

Письмо правления Нухи-Арешского землячества верховному комиссару Закавказья полковнику Гаскелю

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Письмо правления Нухи-Арешского землячества верховному комиссару Закавказья полковнику Гаскелю о продолжающихся погромах армянского и удинского населения в указанных уездах и о необходимости выявления виновных и ускорения переселения* N 274  8 апреля 1920г. Тифлис Как известно, летом 1918 года при наступлении турок на Баку, последние вместе с азербайджанскими войсками уничтожили в Нухинском и Арешском уездах 48 […]

Заявление Бакинского Армянского Национального совета бакинскому градоначальнику

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Заявление Бакинского Армянского Национального совета бакинскому градоначальнику о продолжающихся беззаконных действиях в отношении армян N 220 7 апреля 1920г. Баку Два брата, Ширин и Акоп Акопянцы, проживающие по 1 Слободской улице, в д.N6, шантажируются неизвестным лицом, обвиняющим их якобы в участии в мартовских событиях, во время которых будто бы Акоп Акопянц был комиссаром в Кюрдамире. […]

Նուխու և Արեշի հայրենակցական միության վերստուգիչ հանձնաժողովի զեկուցումը

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Նուխու և Արեշի հայրենակցական միության վերստուգիչ հանձնաժողովի զեկուցումը միության մեկ տարվա 6/IV-1919 – 4/IV-1920թթ. գործունեության մասին 4 ապրիլի 1920 Թիֆլիս Բաղկացած երեք անդամներից՝ Մ.Լալայանից, Ռ.Ավանյանից և Ա.Ստեփանյանից վերստուգիչ հանձնաժողովը իր մի շարք նիստերում ստուգելով Նուխու-Արեշի Հայրենակցական միության վարչության 1919 թվի ապրիլի 6-ից մինչև 1920 թվի ապրիլի 4-ը հաշիվներն ու գործերը, գտավ որ Միության բոլոր հաշիվներն […]
Page 5 of 8« First...«34567 » ...Last »

Categories

Archives