June 23, 2024

Մինիստր-նախագահ Խատիսյանին

  • by Archives.am
  • 104 Years ago
  • 0
Սյունիք, Գորիս

Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10

Հեռագիր, 21 մարտի, ժամը 10

ՇՏԱՊ

Պատճենը՝ ներքին գործերի մինիստր Աբրահամ Գյուլխանդանյանին

Այս րոպեիս ստացած տեղեկությունների համաձայն, տաճկական ասկյարները տաճկական սպաների գլխավորությամբ, Օրդուբադի և Նախիջևանի թաթարները Ադրբեջանի սպաների ղեկավարությամբ, ընդհանուր հարձակում են կազմակերպել Գողթանի հայկական գյուղերի վրա, նպատակ ունենալով նվաճելու և ոչնչացնելու նրանց: Հայ գյուղացիությունը մահացու կռիվ է մղում նենգ ու անպատիժ թշնամու դեմ: Ի սեր փրկության հերոսական ազնիվ և աշխատասեր գյուղացիության՝ միջոցներ մի խնայեք, բողոքեցեք խորամանկ Ադրբեջանի ինտրիգաների դեմ, որ ցանկանում է հայության մնացորդների դրակների վրայից կամուրջ անցկացնել դեպի Տաճկաստան:

Պահանջեցեք դաշնակիցներից զսպելու Ադրբեջանին և տաճկական սպաներին:

Զանգեզուրի գյուղացիությունը հուզված է Ադրբեջանի ստոր գործողություններից և պահանջում է դիմադրություն ցույց տալ:

Ձեր խորհուրդները հարկադրում են ինձ մեծամեծ դժվարություններով առաջն առնել բարդությունների և հանգստացնել նրանց:

Զանգեզուրի գեներալ-կոմիսար՝ Ս. Մելիք-Յոլչյան

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Archives