January 21, 2020

Category: Media

Նոր-Բայազիտը սովի նախօրյակին է գտնվում

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
«Զանգ», 7 օգոստոսի, 1918թ. Նոր-Բայազիտը սովի նախօրյակին է գտնվում։ Մթերքները սարսափելի թանկացել են։ Հաց բոլորովին չի ճարվում։ Երբեմն փռներում թխում են հաց, որին նայել անգամ չի լինում և ծախում են ֆունտը 3 ռուբլիով։ Գավառի համարյա 2/3 մասը կերակրվում է բանջարով և մրգով։ Նկատված է, որ գավառը համարյա այս տարի սպառում է 5-10 անգամ ավելի մեծ […]

Գաղթականների դրությունն անհանդուրժելի է դարձել

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Նոր Հորիզոն, 26 նոյեմբերի, 1918թ., թիվ 1 Ցրտերը սկսել են սաստկանալ։ Գաղթականների դրությունն անհանդուրժելի է դարձել։ Ուղղակի սիստեմատիկ կոտորած է տեղի ունենում։ Հենց այս գիշերը միայն Երևանում 17 գաղթական է մեռել, Էջմիածնում մեռել են 70 հոգի։ Ուրիշ կողմերում կացությունն ավելի վատ է։ Ցրտին ավելանում են սովն ու հիվանդությունները։ Ուժեղանում է բծավոր տիֆը։ Գաղթականները ծախում են […]

Այսօր փախստականների օրն է

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Հայտարարություն «Մշակ» թերթում։ 30 հուլիսի, 1918թ. Քաղաքացիներ! Ինչպես միշտ, այնպես և այսօր հաճախեցեք այգիները, ճաշարանները, մի բաժակ թեյերը և թատրոնները։ Սակայն չմոռանաք, որ այսօր կատարվում է հանգանակություն հօգուտ փախստականների, հետևաբար ուր էլ որ լինեք, այդտեղի եկամուտի մի մասը կհատկացվի փախստականներին կերակրելու համար։ Քաղաքացիներ! Մի սպասեք, որ ձեզ թատրոնի տոմսակ բերեն, մի սպասեք, որ ձեզ ձեռք […]

Սովի ուրվականը

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
«Մշակ», 30 հուլիսի, 1918թ., թիվ 147 Ստեղծագործական աշխատանքի առաջին իսկ քայլերից հայկական իշխանության առաջ ներկայանում է մի շատ լուրջ խնդիր, որի լուծումից կախված կլինի որ միայն իրա այդ իշխանության ամրապնդումը, այլ և, որ գլխավորն է, հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը։ Դա պարենավորման խնդիրն է։ Դեռ նորմալ տարիներին, Երևանյան նահանգի բերքը երբեք էլ չի բավարարել տեղական ազգաբնակության […]

Վերին աստիճանի անմխիթար տեղեկություններ…

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
«Մշակ», 18 հուլիսի, 1918թ., թիվ 139 Վերին աստիճանի անմխիթար տեղեկություններ են ստացվում Լոռու գյուղերում ապաստանած փախստականների դրության մասին։ Առավել ծանր է փախստականների դրությունը Լոռու այն գյուղերում, որոնք ներկայումս գտնվում են թուրքերի ձեռքին։ Այդ գյուղերի փախստականները բառացի քաղցած են։ Տեղերում ալյուր կամ ցորեն չկա, եթե կա էլ՝ ամեն մի գյուղացի իր համար է պահում։ Բացի այդ՝ […]

Համաճարակից հիվանդանալու կամ մահանալու դեպքում պետական ծառայողներին նպաստ տալու մասին

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918թ. 1. Պետական հիմնարկությունների քաղաքացիական վարչության ծառայողներին բծավոր տիֆով կամ համաճարակի բնույթ կրող այլ հիվանդություններից հիվանդանալու դեպքում պետական գանձարանից տրվում է միանվագ յոթ հարյուր հիսուն ռուբլի։ 2. Հիվանդանոցներում ձրիապես ապաքինված ծառայողները չեն ստանում պետական գանձարանից նպաստ։ 3.Տիֆից կամ համաճարակի բնույթ կրող այլ հիվանդությունից ծառայողի մահանալու դեպքում տրվում է մեկ հազար ռուբլի։ […]

Իրենց պարտականությունը կատարելիս մահացած բժիշկների, ֆելդշերների…

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918թ. Վարակիչ հիվանդություններից իրենց պարտականությունը կատարելիս մահացած բժիշկների, ֆելդշերների, գթության քույրերի և սանիտարների ընտանիքներին նպաստ տալու մասին Իրենց պարտականությունները կատարելու ժամանակ վարակիչ հիվանդություններից մահացած բժիշկների, ֆելդշերների, գթության քույրերի և սանիտարների ընտանիքները ստանում են պետական գանձարանից միանվագ նպաստ հինգ հազար ռուբլի, եթե ընտանիքը բաղկացած է մի հոգուց։ Ընտանիքի մյուս անդամների համար յուրաքանչյուրին […]

Խոլերայի դեմ կռվելու մասին

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918թ. 1. Հայտարարել ամբողջ Հայաստանի տերիտորիան խոլերայի կողմից վտանգված. 2. Հայաստանի Խորհրդի բժշկա-սանիտարական մասնաժողովը վարակիչ հիվանդությունների դեմ մաքառող բոլոր հիմնարկությունների վրա հսկող ամենաբարձր մարմինն է։ Հաստատված է օգոստոսի 21-ին, 1918թ.

Աշտարակում և Էջմիածնում խոլերան վերջանալու վրա է

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Կառավարության լրաբեր, 20 սեպտեմբերի, 1918թ. Խոլերայի դեմ կռվող գլխավոր կոմիտեն ներքին գործոց մինիստրության հաղորդում է, որ Աշտարակում և Էջմիածնում խոլերան վերջանալու վրա է։ Շնորհիվ այն բանի, որ Աշտարակի և Էջմիածնի սանիտարական լիազորները և տեղական վարչությունները ջերմեռանդ աջակցություն են ցույց տալիս շուկայում ու տներում մաքրություն պահպանելու գործում, պատահում են միայն խոլերայի հազվագյուտ դեպքեր։ Այդ վայրերում կա […]

Գաղթականության մեջ մեծ շարժում է նկատվում

 • by Archives.am
 • 1 Day ago
 • 0
Կառավարության լրաբեր, 20 սեպտեմբերի, 1918թ. Երևան։ Ախտայում հաց չլինելու պատճառով գաղթականության մեջ մեծ շարժում է նկատվում։ Գաղթականների լիազորը մի հեռագրով դիմել է ներքին գործոց մինիստրության միջոցներ ձեռք առնել գաղթականներին հաց բաժանելու։ Երևանից հատուկ մարդ է ուղարկված հացի բաժանման գործը կազմակերպելու։
Page 1 of 18412345 » 102030...Last »

Categories

Archives