December 3, 2023
  • Homepage
  • >
  • Documents
  • >
  • Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի միջնորդագիրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի միջնորդագիրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի միջնորդագիրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Գանձակի հայոց փոխանորդի խնդիրը քաղաքում հյուպատոս ու օտար պետության ներկայացուցիչ ունենալու հարցը դրական լուծելու վերաբերյալ

N167

16 մարտի 1920 թ.

Էջմիածին

Գանձակ քաղաքի և շրջակա գյուղերից գրավոր և բանավոր դիմումներ են լինում ինձ, նկարագրելով տեղի հայ բնակչության ծանր վիճակը, որ առաջանում է թուրք բնակչության և կառավարության այլևայլ ճնշումներից, որ նման են տաճկական կառավարության բարբարոսության ինչպես կնկատեք գրությանս կցած Գանձակի փոխանորդի հայտարարության N 58 պատճենից:

Իբրև ազգի ընտրյալ հանուրց հայության հովվապետ անտարբեր չեմ կարող լինել իմ հոտի կրած տանջանքներին: Ուստի խնդրում եմ բարեհաճել հնարավոր միջոցներ ձեռք առնել դրանց առաջն առնելու: Գուցե հնարավոր կհամարեք օտար պետությունների ներկայացուցիչներ, միսսիա ուղարկել տալ Գանձակ բնակչության մեջ անդորրություն ստեղծելու, մինչև անգամ եթե և ժամանակավոր լինի միսիան:

Իմ դիմումին համաձայն Արտաքին գործոց մինիստրությանդ հայտնել էր համաձայնություն Գանձակում հայ հյուպատոս նշանակել, սակայն ցայսօր չէ նշանակվել, ժամանակ է այդ խնդիրն էլ ըստ կարելվույն շուտով կարգադրել և ապահովել ժողո- վուրդիս կյանքը և գործը:

Ողջ լինել մաղթեմ Ձեզ ի Տյառնե ՀՀ ՊԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 216, թ. 4: Բնագիր: Ձեռագիր:

Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում, 1918-1920թթ., Երևան, 2003

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Archives