June 21, 2024

Tag Archives: Արև

Պետրոգրադի դեպքերը. Երկրային կենտրոնի կոչը

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Արև, 31 հոկտեմբերի, 1917թ., թիվ 230 «Քաղաքացիներ, Պետրոգրադում խոշոր դեպքեր են տեղի ունենում։ Բոլշևիկների ֆրակցիան, քաշելով իր հետևից Պետրոգրադի գարնիզոնն ու պրոլետարիատի մի մասը, իշխանությունն իր ձեռքն է ձգել, ձերբակալել Ժամանակավոր կառավարության մի քանի մինիստրներին և գրավել բոլոր պետական հիմնարկությունները։ Ռուսիան և հեղափոխությունը ծանր օրի մեջ են։ Բոլշևիկների սկսած քաղաքացիական պատերազմը սպառնում է կործանել հեղափոխության […]

Մուղանի դեպքերը

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Արև, 12 դեկտեմբերի, 1917թ., թիվ 253 Մուղանից եկած ռուսներ սոսկալի լուրեր են հաղորդում այնտեղի վերջին անց ու դարձից: Սահմանաբնակ շահսևանների ահագին հրոսակներ ներս են խուժել Մուղանի դաշտը և կողոպուտի ու հրի ու սրի են ենթարկում ռուսաց գաղթավայրերը: Թշվառ ռուս գաղթականների պատգամավորները ամեն կողմ դիմել են թե հեռագրով, թե անձամբ, բայց շուտափույթ օգնություն չեն կարողացել ստանալ […]

Էրզրում, բանակի հրամանատարին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Արև, 28 նոյեմբերի, 1917թ., թիվ 243 Խնդրում եմ պարլամենտյորների միջոցով հայտնել թուրքական 3-րդ բանակի հրամանատար Ֆերիկ Վեհիբ փաշային իմ հետևյալ պատասխանը նրա նամակին. «Ձեր նամակը, պարոն գեներալ, որով զինադադար եք առաջարկում, ես ստացա և շտապում եմ հայտնել ձեզ, որ պատրաստ եմ ընդառաջ գալու ձեր մարդասիրական առաջարկին: Այս նպատակներով ես առաջարկում եմ Կովկասյան ամբողջ ճակատում իրար […]

Բաղդադ, Միջագետքի անգլիական բանակի գլխավոր հրամանատարին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Արև, 28 նոյեմբերի, 1917թ., թիվ 243 Նոյեմբերի 17-ին ես ստացա Կովկասյան ճակատի թուրքական բանակի հրամանատար Ֆերիկ Վեհիբ փաշայից նամակ, որով նա առաջարկում է զինադադար: Նկատի ունենալով Ռուսաստանի ընդհանուր քաղաքական դրությունը և այն հանգամանքը, որ արդեն բանակցություններ են սկսված մեր ավստրո-գերմանական ճակատում, ես Անդրկովկասի Ժամանակավոր կառավարության համաձայնությամբ ժամանակահարմար գտա ընդառաջելու թուրքական հրամանատարության առաջարկին և առաջարկեցի նրան […]

Կովկասի բանակին և բնակչությանը

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0
Արև, 28 նոյեմբերի, 1917թ., թիվ 243 Կովկասյան բանակի գլխավոր հրամանատարը մեր դեմ կանգնած թուրքական բանակի հրամանատարից առաջարկ ստացավ զինադադարի մասին բանակցությունների մեջ մտնելու: Անդրկովկասյան Կոմիսարիատը երկրի Բ. Զ. և Գ. Խորհուրդների կենտրոնի և Կովկասյան ճակատի գլխավոր հրամանատարի լիակատար համաձայնությամբ վճռեց ընդունել այդ առաջարկը և բանակցությունների մեջ մտնել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու՝ զինադադարի հիմունքները մշակելու համար: Անդրկովկասյան […]

Categories

Archives