May 19, 2024
 • Homepage
 • >
 • Thematic
 • >
 • Economics
 • >
 • Համաձայնագիր ռուբլին որպես օրինական վճարամիջոց պահպանած Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միասնական դրամային համակարգի և համաձայնեցված դրամավարկային ու վալյուտային քաղաքականության մասին

Համաձայնագիր ռուբլին որպես օրինական վճարամիջոց պահպանած Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միասնական դրամային համակարգի և համաձայնեցված դրամավարկային ու վալյուտային քաղաքականության մասին

 • by Archives.am
 • 32 Years ago
 • Comments Off

Հայաստանի Հանրապետություն, 9 հոկտեմբերի, 1992թ., թիվ 200(545)

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունները, ստորև կողմեր,

— հաստատելով իրենց ձգտումը պահպանելու և զարգացնելու ձևավորված տնտեսական կապերը փոխշահավետության և հավասարության սկզբունքի հիման վրա, ի շահ իրենց ժողովուրդների,

— ձգտելով դրամաշրջանառության կայունացմանը և բնակչության ու տնտեսվարող սուբյեկտների տնտեսական շահերի պաշտպանությանը դրամի արժեզրկումից ու ինֆլյացիայից,

— ընդունելով միմյանց վնաս հասցվող ցանկացած գործողություններից ձեռնպահ մնալու անհրաժեշտությունը,

— գործելով նախապես կնքված երկկողմ և բազմակողմ պայմանագրերին համապատասխան,

Պայմանավորվեցին հետևյալ մասին.

Հոդված 1

Սույն համաձայնագիրը կնքող պետությունների տնտեսական տարածքում միակ օրինական վճարամիջոցը հանդիսանում է ռուբլին: Ռուբլու շրջանառության հետ կապված ոչ մի սահմանափակում թույլ չի տրվում:

Բոլոր վաղօրոք թողարկված դրամի սուռոգատները (կուպոններ, հաշվարկային տոմսեր և այլն) ենթակա են շրջանառությունից հանման ոչ ուշ, քան 1993թ. հունվարի 1-ը:

Հոդված 2

Եթե կողմերից մեկը որոշում է ընդունում ազգային դրամական միավոր մտցնելու մասին, ապա այն կարող է իրագործվել միայն առանձին պետությունների կողմից ազգային վալյուտայի կիրառման դեպքում՝ ռուբլու գոտու պետությունների պաշտպանելու մասին 1992թ. հուլիսի 6-ին Մոսկվա քաղաքում ստորագրված միջպետական համաձայնագրի համապատասխան:

Հոդված 3

Կողմերը ապրանքների փոխադարձ մատակարարումների, կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների հետ կապված հաշվարկները կկատարեն միջազգային առևտրի և բանկային պրակտիկային համապատասխան, ապահովել փոխադարձ հաշվարկների հաշվեկշռություն և բացառել գործընկերների շահերին վնասող ավտոմատ վարկավորումը:

Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև հաշվարկների անհաշվեկշռվածության հետևանքով առաջացած պարտքը, որն արտացոլված է Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության բանկի կողմից միմյանց տարածքներում բացված թղթակցային հաշիվներում, ենթակա է կարգավորման:

Անհրաժեշտության դեպքում մի կողմի պարտքը մյուս կողմի հանդեպ ձևակերպվում է որպես պետության արտաքին պարտք, որի մարումը որոշվում է հատուկ միջկառավարական համաձայնագրով:

Կողմերը կառաջարկեն Հայաստանի Հանրապետության բանկին և Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկին կնքել հատուկ միջբանկային համաձայնագիր՝ սույն համաձայնագրից բխող դրամավարկային և վճարահաշվարկային հարաբերությունների վերաբերյալ:

Հոդված 4

Կողմերը պարտավորվում են օժանդակել միմյանց տնտեսավարող օբյեկտների փոխադարձ պարտավորությունների կարգավորմանը:

Հոդված 5

Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկի բացառիկ իրավունքը իրագործելու կանխիկ դրամի էմիսիան և կարգավորելու վարկային էմիսիայի ծավալը, Հայաստանի Հանրապետության բանկի համաձայնությամբ:

Կանխիկ դրամի էմիսիայի և վարկային էմիսիայի ծավալների կարգավորման մեխանիզմը կսահմանվի կողմերի կենտրոնական բանկերի կողմից հատուկ համաձայնագրով:

Կողմերը համաձայնվեցին միասնական դրամավարկային քաղաքականություն իրագործելու հարցում համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել իրենց կենտրոնական բանկերին:

Հոդված 6

Կողմերն իրենց նպատակն են համարում ռուբլին ազատ փոխարկելի դարձնելը և պարտավորվում են փոխադարձաբար կոորդինացնել իրենց գործողությունները, իրականացնել անհրաժեշտ փոխգործողություն միջազգային ֆինանսական և բանկային կազմակերպությունների հետ:

Հոդված 7

Կողմերը միմյանց տարածքներում կկիրառեն Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ռուբլու միասնական կուրս:

Արտասահմանյան վալյուտայի, այդ թվում և ռուբլու գոտուց դուրս եկած պետությունների դրամական միավորի, ինչպես նաև պայմանավորվող կողմերի հետ իրենց դրամավարկային քաղաքականությունը չհամաձայնեցրած պետությունների դրամական միավորների նկատմամբ ռուբլու միասնական կուրսի որոշման մեթոդիկան սահմանվում է Ռուսաստանի Դաշնության բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության բանկի հետ համատեղ:

Կողմերը պայմանավորվեցին ձեռնարկել կոորդինացված գործողություններ՝ ռուբլու կուրսի պահպանման նպատակով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում անցկացնել համատեղ վալյուտային ինտերվենցիա:

Հոդված 8

Փոխադարձ դրամավարկային քաղաքականությունը չհամաձայնեցրած ռուբլու գոտու մյուս պետությունների ֆիզիկական և իրավաբանական անձ-գործակալների վրա տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ոչ գործակալների մնացած կատեգորիայի համար նախատեսված բանկային հիմնարկություններում ռուբլով գործող հաշիվների բացումը և օգտագործումը վալյուտայով կարգավորվող նորմերը և կանոնները:

Հոդված 9

Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ռուբլու կայունության պահպանման համար և այդ նպատակով անց են կացնում համաձայնեցված դրամավարկային վալյուտային քաղաքականություն:

Կողմերի կենտրոնական բանկերը կշարունակեն հետագա համագործակցությունը՝ ռուբլու գոտում ազգային (կենտրոնական) բանկերի Միջբանկային կոորդինացիոն խորհրդի շրջանակներում:

Հոդված 10

Կողմերը համաձայնեցին միմյանց տեղեկացնել այլ պետությունների հետ կնքած համաձայնագրերի պայմանների մասին, այն հարցերով, որոնք հանդիսանում են սույն համաձայնագրի առարկա:

Հոդված 11

Սույն համաձայնագիրը չի հետապնդում ռուբլու գոտու երրորդ պետությունների որևէ շահերի ոտնահարում:

Հոդված 12

Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա համար անհրաժեշտ միջպետական արարողությունների կատարման մասին կողմերի ծանուցագրերի փոխանակման օրվանից և կմնա ուժի մեջ մինչև 3 ամիսը լրանալը այն օրից, երբ կողմերից մեկը գրավոր ձևով կհաղորդի մյուս կողմին համաձայնագրի գործողության դադարեցման վերաբերյալ իր դիտավորության մասին:

Կատարված է Երևան քաղաքում 1992թ. սեպտեմբերի 30-ին՝ երկու բնօրինակով, յուրաքանչյուրը ռուսերեն և հայերեն լեզուներով, ընդորում՝ երկու տեքստերն էլ ունեն միատեսակ ուժ:

Հայաստանի Հանրապետության կողմից՝ ՀՀ վարչապետ Խոսրով Հարությունյան
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝ ՌԴ վարչապետի պաշտոնակատար՝ Եգոր Գայդար

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

Categories

Archives