December 3, 2023

Զինադադարը Կովկասյան զորաճակատում

  • by Archives.am
  • 106 Years ago
  • 0

«Մշակ», 31 հունվարի, 1918թ., թիվ 22

Հաղորդագրություն հունվարի 25, ժ. 15-ին:

Հունվարի 16-ին Խանեի և Չեյիկի շրջանում զորքերի և օբոզների վրա հարձակումներ գործող քրդերին պատժելու համար ուղարկված զորաբաժինը երևան հանեց 300 զինված քրդերի Կիշդիմ գյուղի մոտ, որ գտնվում է Երզնկայից 25 վերստ հեռու դեպի արևելք: Երկու ժամ տևող կռվից հետո, քրդերը հետ մղվեցին: Սպանվեցին մոտ 65 քրդեր:

Զորաբաժնի հրամանատարի վկայությամբ, զինվորները կռվում էին արիաբար:

Ի նկատի ունենալով քրդերի նորանոր հարձակումները, հունվարի 20-ին նորից ուղարկվեց պատժիչ զորաբաժին և հունվարի 21-ին արևածագին այդ զորաբաժինը հարձակում գործեց Խոյսի էտապի կողմից Պետրիչ գյուղի վրա, որ գտնվում է Երզնկայից 20 վերստ դեպի արևելք և քրդերի ձեռքումն էր:

Ի նկատի ունենալով, որ հարձակման ժամանակ 200 ուրիշ քրդեր հարձակման էին ձեռնարկել դեպի թիկունք Կարաքիլիսայի կողմից և Եփրատի ձախ ափից դեպի աջ ափը, ուղարկվեցին օժանդակ զորախմբեր:

Վեց ժամ տևող կռվից հետո, քրդերը վանվեցին Պետրիչ գյուղից, նաև ցիրուցան արվեցին Կարաքիլիսա գյուղի կողմից առաջացած քրդերը, որոնցից սպանվեցին ավելի քան 100 հոգի: Հունվարի 16-ին և 18-ին թուրքերը հրացանազարկեցին Պետրիչ գյուղը, բայց ուղարկված հետախույզները ցիրուցան արին նրանց:

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Archives