June 23, 2024
 • Homepage
 • >
 • Documents
 • >
 • Ադրբեջանի պառլամենտի Դաշնակցական ֆրակցիայի գրությունը Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին

Ադրբեջանի պառլամենտի Դաշնակցական ֆրակցիայի գրությունը Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին

 • by Archives.am
 • 4 Years ago
 • 0

Ադրբեջանի պառլամենտի Դաշնակցական ֆրակցիայի գրությունը Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդին Գանձակի գավառի հայրենակցական միության դիմումի քննարկման, գավառը ֆրակցիայի ներկայացուցիչ ուղարկելու անհրաժեշտության և այդ նպատակով խորհրդից ֆինանսական օգնություն խնդրելու մասին

N 167  26 փետրվարի 1920 թ.

Բաքու

Գանձակի գավառի Հայրենակցական միությունը դիմել է ֆրակցիային մի դիմումով, որի բովանդակությունը վերաբերում է Գանձակի գավառի հայ գյուղացիության ծանր կացությանը: Այդ դիմումի պատճենը ընդսմին ֆրակցիան ուղարկում է Ազգային խորհրդին ի գիտություն:

Միաժամանակ ֆրակցիան տեղեկացնում է Ազգային խորհրդիդ, որ իր 24-ին ունեցած նիստում քննության առնելով հիշյալ դիմումը, նրա բովանդակության համապատասխան մի շարք որոշումներ է ունեցել: Ի միջի այլոց որոշված է ֆրակցիայի երկու (կամ առնվազը մի) անդամի շրջագայությունը գավառում թե ինֆորմացիայի, թե որոշ նյութեր հավաքելու համաձայն դիմումի բովանդակությամբ:

Գտնելով, որ այդ որոշման իրականացումը ընդհանրապես մի հրամայական անհրաժեշտություն է և արձանագրելով, որ ֆրակցիայի տրամադրության տակ չկան հարկավոր գումարներ ծրագրվող շրջագայության ծախքերը հոգալու համար, պարլամենտական Դաշն. ֆրակցիան սրանով դիմում է Ազգային խորհուրդին խնդրելով նրա նյութական աջակցությունը: Նախագծված ծախքերի գումարը 50000ռ.-ի է հասնում և ֆրակցիան հայտնում է, որ բաց թողած գումարի ծախսման հաշիվները իր ժամանակին կներկայացնի Ազգային խորհրդին: Միևնույն ժամանակ գումարի ծախսման մանրամասնությունները ֆրակցիան թողնում է որոշել Ազգային խորհրդիդ:

Ներկա դիմումի հետևանքի մասին ֆրակցիան խնդրում է Խորհրդիդ հնարավորի չափ շտապ պատասխանել:

Ֆրակցիայի նախագահ Ա.Մալխազյան

Քարտուղար Գ.Մ.-Շահնազարյան ՀՀ ՊԱ, ֆ. 223, ց. 1, գ. 103, թ. 108: Բնագիր: Ձեռագիր:

Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում, 1918-1920թթ., Երևան, 2003

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Archives