May 19, 2024

Սպանական ջերմ

  • by Archives.am
  • 6 Years ago
  • 0

«Մշակ», 12 սեպտեմբերի, 1918թ., հինգշաբթի, թիվ 183

Թիֆլիսում համարյա տուն չկա, որի անդամներից որևէ մեկը հիվանդացած չլինի սպանական նոր հիվանդությամբ: Դեղատները լիքն են դեղատոմսերի ահագին քանակությամբ: Նույնիսկ շատ անգամ երեկոները դեղատները հրաժարվում են ընդունել նոր դեղատոմսեր՝ դեղեր պատրաստելու համար: Դեղերի գները օրեցօր բարձրանում են Թիֆլիսում:

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Archives