March 4, 2024

Tag Archives: Հայաստանի աշխատավոր

Կաղզվանի ճակատից

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Հայաստանի աշխատավոր, 6 հուլիսի, 1919թ., թիվ 89 Կարս, 19 հունիսի Արժանահավատ աղբյուրներից հաղորդում են, որ մեր պետության սահմաններում տաճկական զորքեր են կենտրոնանում, որոնք անմիջապես կանցնեն ակտիվ գործի, հենց որ հրահանգվեն Էրզրումից: Սահմանից այն կողմ տեղական ամբողջ մահմեդականությունը զինված լինելով ոտքից մինչև գլուխ՝ վճռել է ոչ մի դեպքում չզիջել իրենց հողը, որովհետև այդ իրենց հայրենիքն է […]

Երբ է լինելու

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Հայաստանի աշխատավոր, 6 հուլիսի, 1919թ., թիվ 89 Խմբագրական Երևան, 4 հուլիսի Հայաստանի Հեռագրական գործակալությունը հունիսի վերջերին հաղորդեց մի չափազանց կարևոր լուր. «Բաքու-Թիֆլիս ճանապարհը հայերի համար ապահով է»: Մի տիպիկ վավերագիր է սա, որ ցայտուն կերպով ցուցահանում է Անդրկովկասի հանրապետություններից մեկի՝ Ադրբեջանի, այդ «օրինժինել հանրապետության» վերաբերումը դեպի իր սահմաններն անցնող հայերի նկատմամբ: Ադրբեջանական խանո-բեկական կուլակների կառավարության […]

Դրությունը Նախիջևանում

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Հայաստանի աշխատավոր, 4 հուլիսի, 1919թ., թիվ 88 Շարուր-Նախիջևան— Գողթան շրջաններից վերադարձած Խնամատարության Մինիստրության ընդհանուր տեսուչ Արամ Մակարյանը հաղորդում է հետևյալը. Ներգաղթը այդ շրջաններում կարելի է համարյա վերջացած համարել: Դարալագյազ-Սիսիան, Զանգեզուր-Ղարաբաղ շրջաններից իջել է մոտ 50 հազար գաղթականություն, որից 20 հազարի չափ տաճկահայեր անցել են դեպի Երևան-Կարս շրջանները: Շարուր-Նախիջևան-Ջուլֆա-Գողթան շրջանների գաղթականությունը տեղավորվել է գյուղերում: Խնամատարության մինիստրությունը […]
Page 2 of 2«12

Categories

Archives