June 21, 2024

Tag Archives: Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները

Համաճարակից հիվանդանալու կամ մահանալու դեպքում պետական ծառայողներին նպաստ տալու մասին

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918թ. 1. Պետական հիմնարկությունների քաղաքացիական վարչության ծառայողներին բծավոր տիֆով կամ համաճարակի բնույթ կրող այլ հիվանդություններից հիվանդանալու դեպքում պետական գանձարանից տրվում է միանվագ յոթ հարյուր հիսուն ռուբլի։ 2. Հիվանդանոցներում ձրիապես ապաքինված ծառայողները չեն ստանում պետական գանձարանից նպաստ։ 3.Տիֆից կամ համաճարակի բնույթ կրող այլ հիվանդությունից ծառայողի մահանալու դեպքում տրվում է մեկ հազար ռուբլի։ […]

Իրենց պարտականությունը կատարելիս մահացած բժիշկների, ֆելդշերների…

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918թ. Վարակիչ հիվանդություններից իրենց պարտականությունը կատարելիս մահացած բժիշկների, ֆելդշերների, գթության քույրերի և սանիտարների ընտանիքներին նպաստ տալու մասին Իրենց պարտականությունները կատարելու ժամանակ վարակիչ հիվանդություններից մահացած բժիշկների, ֆելդշերների, գթության քույրերի և սանիտարների ընտանիքները ստանում են պետական գանձարանից միանվագ նպաստ հինգ հազար ռուբլի, եթե ընտանիքը բաղկացած է մի հոգուց։ Ընտանիքի մյուս անդամների համար յուրաքանչյուրին […]

Խոլերայի դեմ կռվելու մասին

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքները, 1918թ. 1. Հայտարարել ամբողջ Հայաստանի տերիտորիան խոլերայի կողմից վտանգված. 2. Հայաստանի Խորհրդի բժշկա-սանիտարական մասնաժողովը վարակիչ հիվանդությունների դեմ մաքառող բոլոր հիմնարկությունների վրա հսկող ամենաբարձր մարմինն է։ Հաստատված է օգոստոսի 21-ին, 1918թ.

Categories

Archives