June 21, 2024

Tag Archives: Սյունիք

Տաճկա-ադրբեջանյան դաշնադրություն

 • by Archives.am
 • 104 Years ago
 • 0
Սյունիք, 25 մարտի, 1920թ., թիվ 11 Պաշտպանողական և հարձակողական զինվորական պայմանադրություն՝ կնքված Օսմանյան կայսերական կառավարության և Ադրբեջանի հանրապետության միջև 1335 (1919) հոկտեմբերի 29-ին, մեկ կողմը ներկայացված Օսմանյան լիազոր ներկայացուցիչ ընդհանուր սպայակույտից զորավար Ջեմալ փաշայով, մյուս կողմը՝ Ադրբեջանի լիազոր Մ. Քերիմովի անձնավորությամբ: Հոդ. 1 — Իսլամական խալիֆայության ներկայացուցիչ օսմանյան կառավարության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, որը ձգտում […]

Պ. գեներալ-կոմիսարի ստացած հեռագիրները

 • by Archives.am
 • 104 Years ago
 • 0
Սյունիք, 25 մարտի, 1920թ., թիվ 11 Մարտի 2-ին. Նախագահ-մինիստրից Հայաստանի կառավարությունը ամենաջերմորեն շնորհավորում է մեր ժողովրդին և իր ռազմական ուժերին՝ տարած հաղթությունների համար: Կառավարությունը հպարտ է ձեզնով, ուղարկում է ձեզ իր ջերմագին ողջույնները: Մեր հայրենիքը վերածնվել է և ի մի է հավաքում իր անբաժան մասերը: Մեր ժողովրդի զավակների արյամբ և զոհաբերություններով դարբնվում է Ամբողջական Հայաստանը: […]

Մինիստր-նախագահ Խատիսյանին

 • by Archives.am
 • 104 Years ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 Հեռագիր, 21 մարտի, ժամը 10 ՇՏԱՊ Պատճենը՝ ներքին գործերի մինիստր Աբրահամ Գյուլխանդանյանին Այս րոպեիս ստացած տեղեկությունների համաձայն, տաճկական ասկյարները տաճկական սպաների գլխավորությամբ, Օրդուբադի և Նախիջևանի թաթարները Ադրբեջանի սպաների ղեկավարությամբ, ընդհանուր հարձակում են կազմակերպել Գողթանի հայկական գյուղերի վրա, նպատակ ունենալով նվաճելու և ոչնչացնելու նրանց: Հայ գյուղացիությունը մահացու կռիվ է մղում […]

Հրաման N 44

 • by Archives.am
 • 104 Years ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 18 մարտի, 1920թ. Զանգեզուրի գավառական վարչության Ամսոյս 22-ից կարճ ժամանակամիջոցով ֆրոնտը մեկնելու պատճառով իմ պարտականությունների կատարումը ժամանակավոր կերպով հանձնում եմ ներքին գործերի վարիչ Նիկոլայ Հովսեփյանին: Հրահանգում եմ իմ դիվանապետ Մել. Եսայանին և գավառական կոմիսար Անդ. Ղարագեզյանին իրենց պաշտոնները ժամանակավորապես հանձնել առաջինը՝ դիվանատան քարտուղար Տիգրան Սազանդարյանին, իսկ երկրորդը՝ իր օգնական […]

Կոչ Զանգեզուրի քաջարի զորքին և գյուղացիության

 • by Archives.am
 • 104 Years ago
 • 0
Սյունիք, 21 մարտի, 1920թ., թիվ 10 Հայրենակիցներ, Տաճկա-ադրբեջանյան միությունը իր դիվային ծրագիրը առաջ է տանում: Չբավականանալով Ագուլիսների գազանաբարո կոտորածներով և Զանգեզուրի վրա արած մի շարք անհաջող հարձակումներով, նա այսօր զինվորական եռուն գործողությունների է դիմել մեր Գողթանի ճակատում և օղակելով Ղարաբաղի սահմանները, ընդհանուր զինաթափության պահանջ է առաջադրել Ղարաբաղի հայության: Գողթանի մի բուռն հայությունը հերոսաբար դիմադրում է, […]

Categories

Archives