June 23, 2024

Tag Archives: Հայրենիք

Հայաստանի Հանրապետության օրերուն

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Ռուբեն Դարբինյան(Հատված մը իմ հուշերեն)Հայրենիք, թիվ 6, 1950թ., Բոստոն Երկու օր հետո Երևան ժամանեց Ուորդրոպը՝ Անգլիո գերագույն կոմիսարը Անդրկովկասի մեջ։ Բարձրահասակ, նիհար և լավ կազմվածքով, խորշոմած դեմքով վաթսունի մոտ մարդ մըն էր, որ իր երկար պաշտոնական զգեստով շատ կհիշեցներ ցարական Ռուսաստանի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները։ Բավականին լավ կխոսեր ռուսերեն, թեև անգլիական զորավոր շեշտով։ Ավելի քան 17 […]

Յապոնի հուշերը

  • by Archives.am
  • 4 Years ago
  • 0
Յապոնի (Հովհաննես Պարոնյան) հուշերը«Հայրենիք», թիվ 8, 1941թ.։ Բոստոն Գրի առավ՝ Հակ. Տերունի Գորիս հասնելուցս մի քանի շաբաթ հետո Դրոն կանչեց ինձ իր մոտ ու ասաց, որ Զանգեզուրի Ազգային խորհրդի համաձայնությամբ կայացված որոշումով 1920-ի հունվարի սկզբներին պետք է հարձակում լինի թրքական Շուռնուխի-Էյվազլար շրջանի վրա՝ այդ շրջանի 28-ի չափ գյուղերին պարտադրելու համար, որ ընդունեն Զանգեզուրի հայկական իշխանությունը […]

Categories

Archives